Obce a novela zákona o dani z přidané hodnoty k 1. lednu 2009

K prvnímu lednu 2009 vejde v účinnost zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Novela přináší územním samosprávným celkům, zejména menším obcím, které ještě nejsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), velké změny. Mnohé obce se totiž až dosud, vzhledem k současné dikci zákona, zcela legálně vyhýbaly registraci k DPH, avšak po 1. lednu 2009 bude situace odlišná. V tomto článku chci vysvětlit obsah novelizovaných ustanovení a upozornit příslušné pracovníky obecních úřadů na jejich důsledky.

Číst dáleObce a novela zákona o dani z přidané hodnoty k 1. lednu 2009