Thunderbird 78 akceptuje jen TLS 3

Thunderbird verze 78 automaticky vypíná podporu protokolů TLS 1 a TLS 2 a nechává zapnuto pouze TLS 3. To může mít za následek nefunkčnost protokolů POP3, IMAP a SMTP pro příjem a odesílání e-mailů. Článek uvádí popis, jak tuto situaci vyřešit.

Ideální řešení

Je vždy doporučeno pro komunikaci s poštovním serverem používat zabezpečené spojení. To data šifruje. Je-li to možné, použijte je nebo si tak nastavte poštovní klient. Pokud tomu nerozumíte, raději se obraťte na odborníky.

Nutno říci, že se to asi všem nemusí podařit. Záleží na konfiguraci poštovního serveru, který používáte.

Alternativní řešení

Pokud to nejsem schopen nastavit – nevím, neumím, nechce se mi, nejde to, lze v Thunderbirdu TLS nižších úrovní opět povolit:

  1. Ověříme, že máme Thunderbird 78 nebo novější.
  2. Nastavení (ikona hamburger)/Možnosti (ozubené kolo)
  3. Karta Obecné/…úplně dole… Editor předvoleb
  4. Odsouhlasit varování (pozor na to co měníte) – Beru to na vědomí!
  5. V poli pro vyhledání hledat: security.tls.version.min (česky řečeno: nejnižší povolená verze TLS, teď výchozí hodnota 3)
  6. Dvojklikem nastavíme hodnotu na 2, popř. 1. (tím povolíme nižší verzi)
  7. Vyzkoušet přijmout a odeslat poštu.