Expertní činnost

Vykonávám expertní činnost v oblastech veřejné správy, informačních technologií a public relations.