Domů » Kroužek robotiky » Lego Mindstorms EV3 » Python

Python

Python je programovací jazyk, který umožní plně využít možnosti a potenciál Lega Mindstroms EV3. Je to vyšší programovací jazyk, který už není jen hračka. Když se jej naučíte, můžete pak jeho znalosti využít při programování v dalších jazycích. EV3 s Pythonem je pro všechny, kteří to s programováním myslí vážně.

Náročnost není vysoká, ale předpokládá již základní znalosti angličtiny a základní pochopení algoritmizace a trochu analytické myšlení. Tedy spíše druhý stupeň základní školy.

Jak začít

  1. Stáhněte si obraz EV3 MicroPython, ten pomocí nástroje nahrajte na micro SD kartu (stačí 2 GB).
  2. Vložte micro SD kartu do slotu na kostce EV3 a zapněte ji.
  3. Stáhněte, nainstalujte a spusťte Visual Studio Code (zdarma)
  4. Nainstalujte a aktivujte doplněk LEGO Education EV3 extension
  5. Připojte kostku EV3 a začněte programovat!

Postup tedy není složitý. V následujících zdrojích je podrobně popsán (anglicky).

Pokud se budete chtít vrátit zpět k prostředí LabView, stačí kostku vypnout a micro SD kartu vyjmout. Můžete tedy velmi snadno přepínat mezi prostředími.

Ukázka kódu

#!/usr/bin/env pybricks-micropython

from pybricks import ev3brick as brick
from pybricks.ev3devices import (Motor, TouchSensor, ColorSensor,
InfraredSensor, UltrasonicSensor, GyroSensor)
from pybricks.parameters import (Port, Stop, Direction, Button, Color,
SoundFile, ImageFile, Align)
from pybricks.tools import print, wait, StopWatch
from pybricks.robotics import DriveBase

# úvodní pípnutí
brick.sound.beep(440, 100)
brick.light(None)

# inicializace motorů
lmotor = Motor(Port.C)
rmotor = Motor(Port.B)
prumer_kol = 56
rozchod_kol = 114
robot = DriveBase(lmotor, rmotor, prumer_kol, rozchod_kol)

#senzory
C_senzor = ColorSensor(Port.S2)
US_senzor = UltrasonicSensor(Port.S3)

#ideální svetelnost pro sledování linky
optimal = 27

Ukázka vývojového prostředí Visual Studio Code

Zdroje

Python for EV3 oficiální info na Lego v angličtině

Začínáme v Pythonem na W3Schools v angličtině