Žádost o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel

Obcím se čas od času hodí nechat si zaslat seznam obyvatel obce ze základních registrů. Jde buď o úplný výdej nebo jen některé konkrétní pohyby. Letos však byl Portál veřejné správy modernizován a formulář nejde tak snadno najít. Navíc nefunguje ani původní odkaz.

Nabídka výdejů

Základní registr, ROB, tedy Registr obyvatel umožňuje několik druhů výdejů dat:

  • kompletní výdej,
  • narození,
  • úmrtí,
  • odstěhování,
  • změna.

Který výdej dat bych měl použít?

Např. uživatele informačního systému Triada Munis, který používají modul Seznam obyvatel a volby, to mají jednoduché. Aplikace je plně napojena na základní registry, takže změny údajů, odstěhování a úmrtí načítá ze základních registrů automaticky pomocí notifikací, které uživatel jen potvrdí a změny se promítnou automaticky do dat aplikace.

Aplikace však dokáže sledovat pouze změny na osobách, které má ve svých datech a lze je tedy ztotožnit (ověřit v ZR a přidělit AIFO) a přihlásit k notifikacím (informace/avízo o změně). Osoby, které neznáme, musíme přidat ručně. Jsou to nově narození a přistěhovaní.

Přistěhované osoby musí přijít a úřad, vypsat přihlašovací lístek a úředník je musí přes Czech POINT zadat do Agendy ohlašovny a přihlásit k trvalému pobytu. Ihned je může také zadat do aplikace Seznam obyvatel a volby, ztotožnit a přihlásit k notifikací.

Problém mohou být nově narozené osoby. Ne všichni přijdou tuto radostnou informaci ohlásit na svůj úřad. Matriční úřad však tuto informaci posílá do základních registrů, takže si můžeme čas od času požádat o seznam narozených ze základních registrů.

Pokud nemám takto šikovný program, se základními registry vůbec nepracuji, potom asi požádáme o kompletní výdej.

Jak získat výdej dat

Výdej dat lze provést prostřednictvím formuláře Žádost o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel, který lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci Kam dál/Pro úřady (OVM)/Formuláře pro úřady.

Pro zpracování formuláře je potřeba se přihlásit přístupovými údaji do datové schránky.