Jak elektronicky podepsat PDF

Potřeba elektronicky podepsat dokument je čím dál častěji. Možností jak to provést je spousta. Jednu z nich nabízí přímo aplikace Adobe Reader. Článek přináší návod jak elektronicky podepsat PDF dokument v aplikaci Adobe Reader.

Elektronický podpis má dnes stejné právní účinky jako podpis klasický. Dokonce elektronický podpis provedený certifikátem uloženým na kvalifikovaném prostředku, tedy tokenu, má právní účinky úředně ověřeného podpisu.

Nástrojů pro elektronický podpis je celá řada. Primárným nástrojem by měla být elektronická spisová služba. Je-li správně nastavena, měla by dokument elektronicky podepsat a opatřit ho také časový razítkem. To zaručuje, že dokument nejpozději v okamžiku opatření časovým razítkem existoval.

Elektronický podpis v Adobe Readeru

Někdy je potřeba podepsat jen samotný dokument, bez odeslání nebo dalších procesů ve spisové službě. Lze k tomu použít běžný prohlížeč PDF dokumentů – Adobe Reader. Postup zahájíme tím, že si připravíme PDF dokument. Pokud chcete podepsat wordovský dokument ve formátu PDF, stačí jej Uložit jako a zvolit formát PDF.

Postup elektronického podepsání dokumentu:

 1. Pokud máte certifikát na tokenu, zapojte token do počítače.
 2. Otevřete PDF dokument v Adobe Readeru (pozor, aby se vám neotevřel v Chrome nebo Edge).
 3. Nahoře klikněte na záložku Nástroje.
 4. V seznamu nástrojů zvolte Certifikáty, objeví se panel Certifikáty.
 5. Doporučujeme posunout zobrazení dokumentu na místo, kam chcete umístit vizuální podpis.
 6. Na panelu Certifikáty zvolte Digitálně podepsat.
 7. Kliknutím a tažením myši označte prostor pro vizuální podpis.
 8. V dialogu Podepsat pomocí digitálního ID zvolte certifikát k podpisu. Musí to být vždy kvalifikovaný certifikát.
 9. Potvrďte formát vizuálního podpisu tlačítkem Podepsat.
 10. Zvolte název souboru, do kterého bude podepsaný dokument uložen. K názvu souboru doporučujeme dopsat „podepsáno“.
 11. Používáte-li token, zadejte PIN.

Dokument je podepsán. Můžete jej ještě zkusit zavřít, znovu otevřít a ověřit, zda tam skutečně elektronický podpis je.