Aktualizace 602XML Filler

Postup jak aktualizovat aplikaci 602XML Filler, který se využívá pro vyplňování elektronických formulářů mimo jiné na pracovištích CzechPOINT.

Aplikace 602XML Filler, využívájící formát souboru ZFO, se využívá k mnoha účelům. Veřejná správa jej používá např. pro Czech POINT a pro datové schránky. Zejména příchod datových schránek přináší poměrně časté vydávání nových verzí, které jsou pro jeho správnou funkci téměř nezbytné.

Některé agendy CzechPOINTu, zejména rejstřík trestů mají občas s některými verzemi Filleru problémy, řešením je tedy aktualizovat.

Zjištění aktuální verze aneb polo-automatická aktualizace

Program 602XML Filler nabízí jakousi poloautomatickou aktualizaci. V menu Nápověda je položka Aktualizace, která se připojí k serveru výrobce, tedy společnosti Software602. Má to ale háček – pokud máte trochu více starší verzi (např. 2),  nefunguje to korektně. Pokud dojde k úspěšnému zjištění novější verze, program vás nasměruje ke stažení aktuální verze z webu.

602XML Filler - aktualizace
602XML Filler - aktualizace

V menu Nápověda/O aplikaci zjistíte přesně jakou máte verzi.

Stahujeme aktuální verzi ručně

Nejjednodušším způsebem aktualizace je stažení poslední verze 602XML Filleru ze stránek výrobce. Zde nás čeká malé rozhodování mezi http protokolem a ftp protokolem. Doporučují zvolit ftp, tedy druhý řádek. Po kliknutí na odpovídající 602xml_filler.exe začne stahování. Soubor uložíme na plochu počítače, abychom jej nemuseli někde hledat. V žádném případě nevybírejte spustit. Vždy uložit.

602XML Filler - Stažení
602XML Filler - Stažení

Než se program stáhne, ukončete všechny aplikace, zejména Internet Explorer a 602XML Filler, jinak se instalace nespustí. Po stažení 602XML Filleru spusťte instalaci, buď zvolením Spustit nebo poklikáním na stažený instalační soubor 602xml_filler.exe, který jsme si uložili na plochu. Následuje standardní instalační proces metodou další, další, dokončit.

Možné problémy

Pokud se instalace nezdaří, mohly nastat nějaké problémy:

  • Spuštěné aplikace, např. Internet Explorer,  602XML Filler – ukončete je.
  • Chybný instalátor. Občas se stane, že se 602XML Filler nestáhne celý (hlavně u http protokolu). Stáhne se nápadně rychle. Instalátor má asi 30 MB. Pokud je stažený soubor menší, stáhněte jej znovu.